Borgernes tilfredshed med livet - Sundhed

Sundhed
Kommuner
uddannelser
Alder
Tryghed
Kommuner
uddannelser
Alder
Relationer
Kommuner
uddannelser
Alder
Selvrealisering
Kommuner
uddannelser
Alder
Omgivelser
Kommuner
uddannelser
Alder
Kommuner
MændKvinder
MændKvinder
Kommuner
MændKvinder
MændKvinder
Kommuner
MændKvinder
MændKvinder
Kommuner
MændKvinder
MændKvinder
Kommuner
MændKvinder
MændKvinder


kvinder lever næsten fire år længere end mænd
20 pct. føler, at helbredet hæmmer dem i deres hverdag
vi i gennemsnit besøger lægen 7,7 gange pr. år
13 pct. ofte er nervøse eller stressede
der var 53 anmeldte tyverier og indbrud pr. 1.000 indbyggere
i Syddanmark i 2012
hver tredje ikke vil kunne betale en uforudset udgift på 20.000 kr.
der var to anmeldte voldsforbrydelser pr. 1.000 indbyggere
i Syddanmark i 2012
15 pct. er bekymret for at blive udsat for vold
hver tiende føler, at de bliver set ned på pga. arbejde eller indkomst
i 2020 vil der være flere børn og ældre
end personer i den erhvervsaktive alder (25-64 år)
78 pct. har gode relationer i nærområdet
29 pct. af de 25-64 årige ikke har en erhvervskompetencegivende
uddannelse
13 pct. føler, at de ikke får brugt deres evner og talenter
hver fjerde 25-64-årig ikke er i beskæftigelse
40 pct. af eleverne på de erhvervsfaglige uddannelser falder fra
90 pct. er tilfredse med det, de har opnået i livet
vi udleder næsten 8 tons CO2 pr. indbygger hvert år
8 pct. føler sig generet af røg, støj og lugt
to ud af tre mener, at deres lokalområde er attraktivt
vi de seneste fem år er blevet næsten 7.000 flere i Syddanmark
 
  • 1000 karakterer tilbage